logowanie


rejestracja


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Servilo, z siedzibą w 81-366 Gdynia, ul. Abrahama 37/5, moich danych osobowych oraz wizerunku, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z serwisu pod adresem kejaCV.pl w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w Profilu w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez Serwis lub za jego pomocą. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem kejaCV.pl, rozumiem go i zobowiązuję się przestrzegać.

DANE DO REJESTRACJI

Wprowadzenie poprawnego adresu e-mail umożliwi Ci uzyskanie dostępu do konta użytkownika oraz jego odzyskanie w przypadku, gdy zapomnisz hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Definiując login oraz hasło nie używaj wielkich liter bądź znaków specjalnych.